70Inglid on Jumala loodud vaimolendid. Nad on inimolenditest väga erinevad. Sina oled samuti vaimolend – sul on vaim, mis elab igavesti ja saab tunda Jumalat.
Aga sa oled ka füüsiline olend. Sina elad maa peal ja sul on füüsiline keha. Kui sa sured, siis jääb see füüsiline keha maha ja sa saad taevas täiusliku keha.

Me ei tea täpselt milline see taevane keha on, aga me teame, et inimesed, kes on taevas, saavad üksteist ära tunda.

Üks asi on kindel – kui me sureme, siis me ei muutu ingliteks. Piiblis on kirjas, et tegelikult on inglid need, kes meid taevas teenivad. Vau!

Piibel ütleb: “Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!” (Matteuse 18:10)