Koostöö (1/2)

Meil on koostööoskust ja teistega arvestamist vaja igal pool ja iga päev. Sageli tuleb ette olukordi, kus me üksinda ei saagi hakkama. Meil on vaja kaaslasi, kellega koos mingi asi ära teha.