71Inglid on Jumala abilised. Nad elavad taevas koos Jumalaga.
Jumal saadab sageli inglid inimesi kaitsma, et saatan ei saaks neile kurja teha.

Inglid teostavad ka Jumala eesmärke inimeste elus. Teiste sõnadega, inglid aitavad teha meil seda, mida Jumal soovib, et teeksime.

Piibel ütleb: “Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!” (Matteuse 18:10)