godspeaking

Jumal räägib iga inimesega, kes võtab aega Tema kuulamiseks ja Temaga koos olemiseks.

Siin on Sulle sellise vaikse aja võtmiseks väike abiline. Igal nädalal saad lugeda ja kaasa mõelda ühele lõigule Piiblist – Jumala Sõnast. Samuti leiad siit vastamiseks mõned küsimused.

Ja ole valmis selleks, et Jumal räägib ka sinuga!

kid-thinking

7. nädal

nool

jonah3Aga Issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd. Ja Joona palus Issandat, oma Jumalat, kala kõhus ja ütles: “Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle. Joona 2:1-3

Kas sa oled vahel tundnud, et tahaksid maa alla vajuda, kui sind kutsutakse kuskile ette kõnelema või pead mingis täiesti uues olukorras olema esimene, kes sõna võtab.

Loe edasi

______________________________________

6. nädal

nool

“Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole.” Tiituse 3:1-2

vappMõttemängud presidendiga

Mängi natuke mõttemängu. Kui sina oleksid saanud esitada presidendi kandidaadi, siis keda sa oleksid pakkunud Eesti presidendiks? Kas kedagi oma sõprade hulgast või perest või hoopis kedagi oma koolist? Lase oma fantaasial lennata.

Loe edasi

______________________________________

5. nädal

nool

“Kui kepadiegi arvab end Jumalat teenivat, aga oma keelt ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine.” Jakoobuse 1:26

See, mida sa teed on oluline ja see, mida sa mõtled on ka oluline.

Aga kas tead, et Piibel ütleb, et väga oluline on ka see, mida sa välja ütled. Vahel öeldakse, et mõni inimene on terava keelega. Mida see tähendab? See tähendab, et see mida ta välja ütleb on nii terav, et teeb teistele haiget.

Loe edasi

______________________________________

4. nädal

nool

kool“Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele.” Koloslastele 3:23

Kas sa tead mõnda inimest, kes ei ole koolis käinud? 

Väikesed lapsed ei ole, aga nad kindlasti lähevad millalgi kooli. Kõik lähevad kunagi kooli või on seal käinud või käivad alles.

Loe edasi

______________________________________

3. nädal

nool

angry-03Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!
Efeslastele 4:26

Oled sa vahel vihastanud ja siis tahtnud midagi puruks lüüa või käed jalad käiku lasta? Või oled sa näinud, et keegi teine teeb midagi hirmsat, sest miski on teda nii väga vihastanud?

Kas sa ka seda teadsid, et vahel viha tunda ongi ok?

Paljud asjad võivad teha meid vihaseks, aga tähtis on see, mida sa oma vihas teed. 

Loe edasi

______________________________________

2. nädal

nool

pluus„Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Matteuse 25:40)

Ma just mõtlesin sellele, mida kõike Jumal on teinud minu heaks. Ta on loonud mind ja ka sind väga ainulaadsena. Ei ole mitte kedagi teist, kes oleks täpselt selline nagu mina või sina. Mul on kodu, mul on toit, mul on pere. Jumal näeb meid ja juhatab meid. Ta on andnud Jeesuse, kes kannatas minu ja sinu halbade tegude pärast, et mina ja sina võiksime elada igavesti. Kui ma sellele mõtlen, siis olen ma Temale väga väga tänulik.

Loe edasi

______________________________________

1. nädal

nool


jeesus_ristil“Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.” (Pauluse 1. kiri korintlastele 15:3-4)

Vaiksel nädalal meenutame Jeesuse surma ristil. See on väga julm lugu. Jeesus suri kõikide inimeste pattude eest, nii kirjutab Piibel. Enne surma pidi ta ka kannatama, teda piitsutati ja mõnitati. See oli väga kole. Aga Jumal on suurem, kui surm ja kurjus, mida inimesed korda saadavad. Jeesus maeti kalju hauda ja Jumal äratas ta üles kolmandal päeval.

Loe edasi

______________________________________