Voldi ruut pooleks. Ülemine ja alumine äär keera keskjooneni. paat1
Võta alumine äär lahti ja voldi ülemine äär keskjoonelt töö peale. Pööra töö ümber. paat2
Voldi kõik neli nurka keskjooneni. paat3
Nüüd voldi töö pikuti pooleks nii, et volditud nurgad jääksid sissepoole. paat4
Aseta töö lauale nii, et selle kitsam osa toetuks lauaplaadile. Paat ongi valmis. Kirjuta sellele nimi peale ja värvi ära. paat5