Piiblis on kirjas:

Jumal õnnistas Taanieli, andes talle palju tarkust. Kuningas kavatses teha Taanielist kogu maa valitseja. Teised targad mehed said selle peale kadedaks. Nad püüdsid Taanieli juures leida midagi halba. Aga Taaniel oli hea mees. Ta palvetas alati ja kuulas Jumalat. Mehed ei leidnud midagi halba.

Siis mõtlesid nad välja kavala plaani. Nad läksid kuninga juurde ja ütlesid: “Teeme uue seaduse. Las kõik palvetavad ainult sinu poole. Kes seda ei tee, selle viskame lõvide auku.”

See meeldis kuningale ja ta tegi uue seaduse.

Taaniel kuulis uuesti seadusest. Ta läks oma tuppa ja palvetas ikkagi oma Jumala poole.

Mehed teadsid, et Taaniel palvetab. Nad nägid teda ja viisid ta kuninga ette. “Viskame Taanieli lõvide auku,” ütlesid nad.

Kuningal oli kahju. Talle meeldis Taaniel, aga ta ei saanud enam seadust muuta.

Meeste plaan oli õnnestunud. Nad viskasid Taanieli lõvide ette.

Järgmisel hommikul tõusis kuningas vara. Ta jooksis lõvide augu juurde ja hüüdis: “Taaniel, kas Jumal päästis su?”

“Jah, kuningas,” vastas Taaniel. “Jumal saatis ingli, kes sulges lõvide suud.”

Kuningas oli õnnelik. Ta aitas Taanieli august välja. Jumal oli Taanieli päästnud.  (Taaniel 6:1-29)