Paabeli torn

Kohila koguduse pühapäevakoolilapsed panid kokku Paabeli torni loo multika.

See on nii vahva, et seda lihtsalt peab vaatama. 🙂

Kuuldemäng: Paabeli torn

Autor: Timo Lige

Kuuldemäng: Kõrge torn

Loeb: Tõnu Aav

Piiblis on kirjas:

Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad.

Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama.

Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks.

Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!”

Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid.

Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!”

Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata.

Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma. (1. Moosese 11:1-9)

bible

Piiblilood