Jumal räägib: Jälgi, mida ütled

“Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, aga oma keelt ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine.” Jakoobuse 1:26 See, mida sa teed on oluline ja see, mida sa mõtled on ka oluline. Aga kas tead, et Piibel ütleb, et väga oluline on ka see, mida sa vä

Kas sina oled kuulnud Jumala häält?

Vahel mõned inimesed ütlevad, et Jumal ütles neile seda või teist. Või Jumal käskis neil teha midagi. Ja kui Jumal on seda öelnud, siis kuidas sa vastu vaidled. Aga ikka tekib küsimus, et miks mõned inimesed kuulevad Jumala häält ja teised ei kuule. Kas ma olen siis halvem sellepärast, e