Jeesus on Jumala Poeg igavesest ajast, st. alati olnud. Ta pole selleks kunagi SAANUD.

Ta tuli maa peale inimese kujul ja selleks, et sündida inimesena vajas ta ema – nii sai temast Maarja poeg. Ta oli tegelikult korraga nii Jumal kui inimene.

Aga maa peale tuli Jeesus selleks, et näidata inimestele, milline Jumal on ja päästa inimesed patust.

Pärast ülestõusmist läks ta tagasi taevasse oma Isa Jumala juurde.

Tädi Liivia