Põhjus on selles, et kõik inimesed sünnivad patustena, patuse loomusega, mis sai alguse pattulangemisest.  Usun, et seda sa tead, et algul lõi Jumal inimese enda näo järgi sellisteks, kes ei tundnud kurja, kuni madu meelitas neid sööma hea- ja kurjatundmise puust. Sellega astusid nad üle Jumala käsust ning tuligi patt maailma.  Madu oli Jumala vaenlase, saatana, kõige kurjuse isa kehastus.  Kuni inimene ei taasta oma osadust Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi võttes Tema ohvrisurma vastu lepitusena meie patu eest, ongi nad kurjuse meelevallas ja tahavad teha pattu.

Igasugune patt lahutab meid Jumalast, kes on täiuslikult püha ja Ta ei saa sallida pattu. Sellepärast vajamegi lepitust Jeesuse kaudu. Kui me saame Jumala lasteks, siis Tema aitab meid võidelda selle halva vastu, mis tahab meid sundida pattu tegema.  Kahjuks me ka usklikena ikkagi eksime, sest niikaua kui elame siin maailmas, oleme patuses keskkonnas ja meis on aina kalduvus valida halvem ning teha pattu. Peame sellepärast väga hoolsad olema ja hoidma osadust Jumalaga.

Selsamal põhjusel inimesed ka ei taha uskuda Jumalasse, sest siis nad peaksid tunnistama oma patusust. Ja süüdi ei taha ennast ju keegi tunnistada. Nii ka saatan püüab kõigiti hoida neid pigem uskmatuses, et nad ei pöörduks Jumala poole.

Kas sina oled juba Jeesuse oma Päästjaks vastu võtnud?

Tädi Liivia