65Kui me läheme taevasse, siis näeme me seal oma sõpru ja perekonnaliikmeid, kes on surnud ja taevasse enne meid läinud.
Nemad tunnevad meid ja meie tunneme neid.

Piibel ütleb, et kui me usume Jeesusesse kui oma Päästjasse, on meie nimed kirjutatud Eluraamatusse.

See on Jumala nimekiri nendest inimestest, kes lähevad taevasse.

Piibel ütleb: “Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.” (Ilm 3:5)