BoyMagnifierFall2007Kindlasti on paljud ja paljud inimesed soovinud Jumalat näha selleks, et temasse uskuda saaks. Aga Jumal on meie (inimeste) säästmiseks loonud meid sellisteks, et me ei saa teda näha – meil pole sellist nägemisevõimet, et me suudaksime näha inglite ja Jumala maailma. Piiblis on öeldud, et Jumal on väga püha – ja kui inimene, kelle südames on halba, Jumalat näeks, siis inimene ei kannataks seda lihtsalt välja – ta sureks ära.
Piiblis on esitatud küsimus: “Kes suudaks seista Issanda, selle püha Jumala ees?” Vastuseks on, et keegi ei suudaks Jumala ees seista.

Ja sellepärast ei saa me Jumalat näha siin maa peal. Kui me oleme kord taevas, siis saame olla Jumalaga koos ja teda seal ka kindlasti näha – aga siis oleme ka meie muudetud ihudega – me ei tee enam halba ja me saame olla püha Jumala läheduses.

Praegu aga saame me näha igal päeval enda ümber seda, mida Jumal loonud on ja saame temaga palves rääkida (kuigi me teda ei näe).

Piibel ütleb: “Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda ning näevad tema palet.” (Ilm 22:3-4)