01Kui me hakkame joonistama või meisterdama või liivalossi ehitama, peab meil selleks midagi olemas olema.
Joonistamiseks on vaja paberit ja pliiatseid, meisterdamiseks asju, millest midagi meisterdada ning liivalossi ehitamiseks peab meil vähemalt liiv olemas olema.

Me ei saa luua midagi kui meil pole mitte midagi. Me ei saa sõnadega luua asju.

Kuid Jumal on nii vägev, et Tema saab teha seda, mis meile on võimatu. Tema saab teha kõike, mida tahab ja isegi luua midagi mitte millestki. Tema lihtsalt ütleb ja see mida Ta ütleb, see saabki olema.

Kas pole meil imeline Jumal!

Piiblis on kirjutatud: “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.. (Johannese 1:1-3) (Enne kui midagi oli olemas, oli seal Jumala Poeg. Tema oli Sõna ja Tema oli koos Jumalaga. Tema on alati olnud elav ning Tema ise on Jumal. Tema on loonud kõik, mis on olemas.)