32-150x150Jeesus elas tõelise inimesena. Tema surm ristil oli tõeline surm (ta tõesti suri ristil) – inimesed, kes ta tapsid, veendusid ise selles.

Kui Jeesus oli tapetud, olid kõik tema jüngrid väga kurvad. Jeesuse keha pandi hauakoopasse.

Aga kolm päeva hiljem, äratas Jumal ta uuesti ellu. Jeesus näitas jüngritele oma haavu.

Jeesus elab praegu taevas erilises ülestõusnud ihus. Kas see pole imeline?

Paulus kirjutab Piiblis: “Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.” (1Kr 15:3-4)