Peetrus ja Andreas tegid ühe väga nutika valiku – nad otsustasid hakata Jeesuse õpilasteks, kuulata ja järgida teda.

Peetrus ja Andreas olid ametilt kalamehed. Iga päev käisid nad paadiga järvel kala püüdmas.

Peetruse ja Andrease elu muutus peale seda, kui nad Jeesusega sõbraks said?

Oma sõpru tuleb hoolega valida ja samuti tuleb valida seda, kuidas sa oma aega kasutad ja kellega koos oled.