Jumal räägib: Hirm või julgus?

Aga Issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd. Ja Joona palus Issandat, oma Jumalat, kala kõhus ja ütles: “Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle. Joona 2:1-3 Kas sa oled vahel tundnud, et tahaksid maa alla va

Kas Jeesus on Jumal?

Jeesus on täielikult Jumal. Kui tema tuli maa peale sündides väikese beebina, siis oli Jeesus ka inimene, nagu sinagi. Nii on Jeesus nii Jumal kui ka inimene. Nii nagu Jumal, on ka Jeesus koguaeg olnud – tema olemasolu ei saanud alguse sünniga. Inimeseks saades võttis ta endale vabatahtlikult